Plan rada

 

PLAN TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI DVD-a KRAPINA ZA 2015. GODINU

 

Datum Izvođač nastave Plan teorijske i praktične nastave i vježbe
10.01.2016. Mario Gerić TN-22: Primjena sredstava za gašenje (voda, pjena, prah, ugljični dioksid, haloni i priručna sredstva)
PV-2: Vježbe s aparatima za gašenje požara
07.02.2015. Laginja Mato TN-9: Aparati za zaštitu organa za disanje, podjela, tehničke karakteristike
PV-9: Vježbe s aparatima za zaštitu organa za disanje
06.03.2015. Marin Bratinčević TN-28: gašenje šumskih požara, taktički zadaci gašenja požara na otvorenom
03.04.2015. Leljak Žarko TN -4: Rad s vatrogasnim pumpama
PV-4: Vježba s vatrogasnim vozilom za gašenje požara
08.05.2015. Davor Rukav TN-3: Podjela vatrogasnih armatura za pjenu, tehničke karakteristike
PV-3: Vježbe s vatrogasnim armaturama za dobivanje pjene
05.06.2015. Vjekoslav Kranjčec TN-25: Gašenje požara u gospodarstvu
PV-17: Taktički zadaci gašenja požara po gospodarskim granama
03.07.2015. Miljenko Buzina TN-17: Vatrodojavni uređaji
PV-7: Vježbe s ljestvama
07.08.2015. Milivoj Hršak TN-23: Proračun količine sredstva za gašenje
PV-1: Polaganje cijevi
04.09.2015. Mario Gerić TN-24: Opasnosti i mjere zaštite pri gašenju
PV- 20: Vježba 3-1A
02.10.2015. Dražen Kantolić TN- 18: Ustrojstvo vatrogasne službe
PV -12: Vježba spašavanja (samoizbava)
06.11.2015. Slavko Presečki PV-18: Taktički nastup pri akcidentima s opasnim tvarima
04.12.2015. Uređenje opreme, vozila i garaže

 

Izvođači vježbe: Mario Gerić, Miljenko Buzina, Mato Laginja, Milivoj Hršak, Slavko Presečki, Vjekoslav Kranjčec, Marin Bratinčević, Davor Rukav i Dražen Kantolić

 

Napomena: Nastav se izvodi nedjeljom s početkom u 1000h.

Zapovjednik DVD-a Krapina
Mario Gerić