Popis opreme na vozilu Mercedes 11-24 KR 214 DE

BOKS I – LIJEVO
– naprtnjača 5 kom
– monsum mlaznica 1 kom
– sjekira vatrogasna 1 kom
– sjekira obična 1 kom
– sigurnosna traka 4 kom
– držač cijevi 4 kom
– ručna dizalica 12t sa cijevi 1 kom
– radno uže 4 kom
– podvezica za cijevi 1 kom
– škare za žicu velike 1 kom
– škare za žicu male 1 kom
– škare za struju 1 kom
– pila za željezo 1 kom
– kutija za alat 1 kom
– dimnjačarski alat 1 kanta
-četka za dimnjake 1 kom
– reflektor 220V 1 kom
– nosač za reflektor 1 kom
– produžni kabel 220V 1 kom
– motorna pila 1 kom
– alat za motornu pilu komplet 1 kom
– kanta sa benzinom 3 litara
– kanta sa mješavinom i uljem 3 litara
– štanga za kabinu 1 kom
– sajla za vuču sa kutijom 1 kom

 

BOKS II LIJEVO
– B cijev 9 kom
– C cijev 10 kom
– D cijev 8 kom
– eurodiesel rezerva 20 litara
– apsorbent 20 kg
– elektropumpa 220V 1 kom
– radno uže crveno 1 kom
– koplje mlaznica 1 kom
– podložak za kotače (ispod) 1 kom

 

BOX I DESNO
– elektroagregat 220 V 1 kom
– lopata pobirača 2 kom
– lopata obična 1 kom
– grablje 2 kom
– vile 1 kom
– kopač za sijeno 1 kom
– metla široka 1 kom
– pajser veliki 1 kom
– pijuk (kramp) 1 kom
– pjenilo 80 litara
– penjačko uže 2 kom
– zaštitne naočale 1 kom
– rukavice 1 par
– rukavice gumene 1 par
– šatorsko krilo 1 kom
– hidrantski nastavak (podzemni) 1 kom
– hidrantski ključ (podzemni) 1 kom
– hidrantski ključ (nadzemni) 1 kom
– hidrantski natikač 1 kom
– mlaznica za tešku pjenu 1 kom
– mlaznica za srednju pjenu 1 kom
– mlaznica turbo 1 kom
– mlaznica D 2 kom
– mlaznica univerzalna 1 kom
– prijelaznica B/C 1 kom
– prijelaznica C/D 1 kom
– prijelaznica A/B 1 kom
– mlaznica univerzalna B 1 kom
– mlaznica univerzalna C 2 kom
– ublaživač reakcije mlaza B 1 kom
– ublaživač reakcije mlaza C 1 kom
– međumješalica sa crijevom 1 kom
– regulator tlaka 1 kom

 

BOX II DESNO
– B cijev 6 kom
– razdjelnica 2B/2C 2 kom
– prijelaznica B/C 3 kom
– prijelaznica C/D 3 kom
– mlaznica univerzalna 1 kom
– brzo navalno vitlo sa mlaznicom 1 kom
– ručka za vitlo 1 kom
– aparat za gašenje požara CO2 7 kg 1 kom
– aparat za gašenje požara S6 1 kom
– brentača 1 kom
– gurtna 2 kom
– električarski alat 1 kom
– pelikan mlaznica s pjenilom 1 kom
– pjenilo za pelikan mlaznicu 2 litara
– prijelaznica C/D 1 kom
– podložak za kotače (ispod) 1 kom

 

BOX PUMPE
– srednjetlačna pumpa Metz 1 kom
– pumpa turbo 1 kom
– prijelaznica A/B 1 kom
– prijelaznica B/C 1 kom
– mlaznica krtica 1 kom
– usisna košara 1 kom
– sabirnica 1 kom
– ključ za hidrant (nadzemni) 3 kom
B cijev za punjenje 1 kom
– C cijev za punjenje 1 kom

 

 

NOGOSTUP DESNO
– usisna cijev 3 kom

 

NOGOSTUP LIJEVO
usisna cijev 3 kom

 

KROV VOZILA
– ljestve sastavljače 4 kom
– cijevni mostići 2 kom
– čaklja 1 kom
– metlanica 2 kom

 

 

 

KABINA VOZILA-NAPRIJED
– radio stanica Motorola 1 kom
– ručna Motorola 2 kom
– rezervne baterije za ručnu Motorolu 2 kom
– baterija rezervna Motorola 2 kom
– baterija ručna Survivor 2 kom
– nož 1 kom
– nož za pojas 1 kom
– palica STOP 1 kom
– ključevi vozila 1 komplet
-daljinski za vrata garaže 1 kom
– signalni trokut vozila 1 kom

 

 

 

KABINA VOZILA-OTRAGA
– izolacioni aparat sa bocama 2 kom
– maske za I.A. sa kutijama 2 kom
– aparat za gašenje požara S6 1 kom
– punjač za baterije 12V 1 kom
– punjač za Motorole 12V 1 kom

 

 

 

KABINA VOZILA-SANDUK NAPRIJED
rezervne boce za I.A 2 kom
– reflektirajući prsluk 2 kom
– ručne metlice 1 kom

 

 

KABINA VOZILA-SANDUK OTRAGA
nosila 1 kom
– komplet prve pomoći 1 kom
– ključ za kotače 2 kom
– pajser motika 1 kom
– pajser mali 1 kom
– alat za vozilo 1 kom
– palica STOP 1 kom
– signalni trokut 1 kom
– ključ za hidrant (nadzemni) 1 kom
– dizalica 10t 1 kom
– baterija ručna 1 kom

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *