Povijest DVD-a

OSNIVANJE DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA U KRAPINI

Poniklo na temeljima ranijeg poredka i njemu odgovarajućeg cehovskog vatrogastva, do druge polovice 19. Stoljeća, u Europi se je počelo ustrojavati novo vatrogastvo. Ubrzo nakon toga, Krapinčani su se zagrijali za velike i humane ideje osnivača suvremenog vatrogastva Karla Metza. Na şam blagdan sv. Florijana, 04. svibnja 1875. godine u Krapini se sastao Privremeni upravljajući odbor. Pismenom zamolbom se obratio Poglavarstvu kr. Poveljnog trgovišta Krapine za osnivanjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Krapini. Zaključkom 49. Zastupničke sjednice od 13. svibnja 1875. Poglavarstvo kr. trgovišta Krapine, prihvatilo je i odobrilo ustrojstvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Krapini.

P4030008.JPG
Osnivački upravni (upravljajući) odbor DVD Krapina, 1875. Sjede (s lijeva): Vatroslav Farkaš i Nestor Kiepach, stoje (s lijeva): Dr. Rudolf Mindszenty, Nikola Kopsa i Franjo Hudjek.

Privremeni upravljajući odbor, je 17. studenog 1875. godine donio Pravila društva, koja su potpisali:

Nestor Kiepach Veleposjednik, nadvojvoda
Vatroslav Farkaš Suvlasnik tvornice svijeća i sapuna, vojvoda
Franjo Hudjek Vlasnik tvornice svijeća, zamjenik vojvode
Nikola Kopsa Učitelj, tajnik
Josip Matecha Odbornik
Matija Petak Odbornik
Vatroslav Rieger Odbornik
Josip Čunčić Odbornik

Odjel za unutarnje poslove kr. Zemaljske vlade u Zagrebu, odobrio je 11. ožujka 1876. godine Pravila društva, pod brojem 2887/1876. Pri osnivanju, ovo društvo broji 51 utemeljitelja i 55 podupirajućih članova koji su uplatili godišnju članarinu od 4 forinte.

P4030010.JPG
Nestor Kiepach, nadvojvoda, (prvi predsjednik DVD Krapina), 1875. godine

U prvom godištu VATROGASNOG VIESTNIKA, glasila Hrvatsko – slavonske vatrogasne zajednice od 1896. godine, spominje se da su na prvoj skupštini Hrvatsko – slavonske vatrogasne zajednice prisustvovali i vatrogasci iz Krapine.

Odmah po osnivanju, Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina, dala je izgraditi drveni toranj za sušenje cijevi. U to je vrijeme tridesetak vatrogasaca polazilo na gašenje požara s ručnom štrcaljkom naljevačom, 500 metara vatrogasnih cijevi, ljestvama i krovnim ljestvama. Tu opremu im je dalo poglavarstvo grada Krapine. Nova ručna štrcaljka, ljestve uspinjače i krovne ljestve, kupljene su u Grazu (Austrija) 1878. godine.

Godine 1885. započela je akcija prikupljanja sredstava za izgradnju novog prostranijeg vatrogasnog doma i zidanog vatrogasnog tornja. Inicijativom Vilibalda Sluge, raspisana je prigodna lutrija (1898.), a njezinim znatnim prihodom, već iste godine je izgrađen novi vatrogasni toranj. Taj je toranj služio svrsi sve do 1960. godine kad je morao biti srušen. Dolaskom prvog svjetskog rata, rad u društvu stagnira.

P4030003.JPG
Vilibaldo Sluga (1854 – 1931), rođen u Šentjuru pri Celju

Kao 23-godišnji mladić dolazi u Krapinu. Iste godine pristupa DVD-u Krapina kao penjač. Godine 1881. bio je izabran zamjenikom vođe penjača,a iduće godine vođom penjača. Godine 1883. odlazipo službenoj dužnosti u Desinić, zatim u Ludbreg, te u Ivanec gdje osniva vatrogasno društvo. God. 1891. se ponovo vraća u Krapinu gdje preuzima dužnost trgovišnog načelnika. Od tog časa pa do svoje smrti, Sluga se je srodio sa mjestom, zavolio ga i u njemu razvio toliko inicijativa i pothvata da ih je sve teško nabrojiti. Najveća strast mu je bilo vatrogastvo. Za dugogodišnji rad, kao načelnik mjesta i predsjednik i nadzapovjednik vatrogasnog društva, 06. 10. 1910. od cara i kralja Austro-Ugarske Monarhije, Franje Josipa I. dobio je zlatni križ za zasluge.za 50-godišnji rad u vatrogastvu, Vilibalda Slugu je 1928. godine kralj Aleksandar odlikovao zlatnom kolajnom za građanske zasluge. Osim vatrogastva, kao načelnik mjesta izgradio je pučku školu, uveo gradski vodovod, izgradio armirano-betonske mostove iznad Krapinice, izgradio klaonicu, uredio šetalište Dolac i Stari grad, izgradio stubište prema crkvi sv. Nikole, preuredio groblje, izgradio tvrde makadamske ceste prema Doliću, Trškom Vrhu, Pristavi, Bobovju, Podgori i na Tkalce. Posebnu pažnju je posvećivao sadnji drveća i uređenju parkova. Njegovom zaslugom je 1912. godine izgrađena vatrogasna ispostava na Trškom Vrhu, brdu iznad Krapine. Vrlo aktivno je sudjelovao i u raznim humanitarnim, kulturnim i sportskim manifestacijama. Čitav svoj život posvetio je Krapini, zapustivši brige oko vlastite imovine. Zato i ne čudi što je umro kao siromah. Vilibaldo Sluga je umro u Krapini, 15. siječnja 1931. godine.

Međutim, odmah nakon prvog svjetskog rata, bila je pokrenuta akcija prikupljanja sredstava za nabavu vatrogasnog vozila. U tu svrhu organizirana je priredba pod nazivom plesni vjenčić, 02. veljače 1919. godine, čiji je prihod trebao biti namijenjen za nabavu vatrogasnog vozila, međutim, tada se nije moglo nabaviti takvo vozilo, pa se je nabavila druga vatrogasna oprema. Od osnutka vatrogasnog društva pa sve do 1930. godine, za gašenje požara kao i za uvježbavanje vatrogasaca, korištene su ručne i prijevozne klipne pumpe. Prva motorna vatrogasna pumpa tipa Magirus, kupljena je u Njemačkoj, 1930. godine, a bila je kapaciteta 800 l/min. Nedugo zatim, iz Austrije je nabavljena i druga motorna pumpa tipa Rosenbauer. Društvo je tada raspolagalo sa dovoljnom količinom pumpi, prijevoznih i prijenosnih ljestava, cijevi i ostalom vatrogasnom opremom.

P4030015.JPG
Najstariji amblem DVD-a Krapina

Prvo vatrogasno vozilo tipa Praga, darovano je vatrogasnom društvu 1952. godine od Vatrogasnog saveza Hrvatske. Koristili su ga za prijevoz vatrogasaca i vatrogasne opreme na mjesto požara ili druge nepogode. Nakon što je to vozilo dotrajalo i nije više bilo sigurno za brzi izlazak na mjesto intervencije, na zamolbu Vatrogasnog saveza općine Krapina, Vatrogasna brigada Zagreb posuđuje vatrogasnu cisternu Henschel, kapaciteta od 5000 litara vode. Vozilo je bilo posuđeno na godinu dana, a nakon isteka tog roka, izvršen je prijenos vozila na vatrogasno društvo Krapina bez naplate. Konačno, 1970. godine, DVD Krapina uz pomoć općine Krapina kupuje novo vatrogasno kombinirano vozilo TAM 5500. S tim vozilom krapinski vatrogasci znatno poboljšavaju svoju učinkovitost na intervencijama.

Tri godine kasnije, 1973. kupuje se novi vatrogasni kombi IMV 1600, koji služi za prijevoz vatrogasaca i opreme. Godine 1974. od Vatrogasnog saveza općine Krapina, DVD Krapina dobiva novu vatrogasnu pumpu Rosenbauer 8/8, a koja i danas služi svojoj svrsi. Zbog sve većeg razvijanja grada i okolice, kao i svekolike industrije na tom području, osjeća se potreba za nabavom još jednog vatrogasnog vozila, autocisterne, te je ista kupljena 1976. godine. Bila je to autocisterna FAP 13S sa 8000 litara vode. S tim vozilom smo potpuno obnovili vozni park. Iste je godine nabavljena i druga oprema: odjela za zaštitu od topline, ljestve dvodijelne i trodijelne, čizme, svečane uniforme, cijevi i ostala sitna oprema. Godine 1978. zajedno sa Civilnom zaštitom se kupuje terensko vozilo UAZ koje nam služi za prijevoz vatrogasaca na požare šume i ostale nepristupačne terene. Kad je došlo do znatno povećanog prometa na autoputu koji prolazi kroz naš grad, te nakon učestalih i teških prometnih nesreća koje su se događale na njemu, radi efikasnij intervencije, DVD Krapina nabavlja (1981) specijalno vatrogasno vozilo ZASTAVA 645 BN koje je imalo 1600 litara vode i mogućnost gašenja vodom, pjenom i prahom (250 kg). Kombi vozilo IMV 1600 zbog dotrajalosti, 1986. poklanjamo DVD-u Škarićevo, te kupujemo novi IMV 1900.

P4030001.JPG

Od 05. do 07. rujna 1975. obilježena je stota obljetnica djelovanja DVD-a Krapina. Tada je medaljom VSJ za hrabrost prvog reda odlikovan Mirko Žlepalo, a zvijezdom prvog reda VSJ: Gustav Veseljak, Ivan Duplišak, Jaroslav Tureček i Milan Požgaj itd… Spominje se da je tada nakon budnice kroz najuži centar Krapine prošao mimohod od 220 vatrogasnih jedinica uz potporu 117 specijalnih vatrogasnih vozila. Na starom nogometnom igralištu NK Zagorca održano je IV. republičko vatrogasno natjecanje u kojem je dat prikaz kako ljudskih potencijala, tako i najsuvremenije vatrogasne opreme. Kako je to procijenjeno u časopisu „Suvremeno vatrogastvo“ (BR. 11-12 / 1975.), toga se dana u Krapini okupilo oko 8.000 vatrogasaca. Tog 07. rujna u Krapini su prvi puta bili i gosti iz Austrije (Freiwillige Feuerwehr der Stadt Furstenfeld) s kojima je uspostavljena suradnja. do te je suradnje došlo posredovanjem Jaroslava Turačeka, Antuna Kuhara te članova IDVD-a Krapinske tekstilne industrije. 18. rujna 1977. prvo bratimljenje krapinskog DVD-a s Gasilskim društvom Kozje.

22. ožujka 1979. povelju o bratimljenju s Gasilskim društvom Ptuj u ime krapinskog DVD-a potpisao je predsjednik Mirko Žlepalo, dok je 28. travnja uslijedilo potpisivanje povelje i sa slovenske strane.

Približavanjem svekolikih napada na Republiku Hrvatsku i sve glasnijg zveckanja oružjem, DVD Krapina zajedno sa Civilnom zaštitom vrši dislokaciju dijela vatrogasnih vozila i opreme u nove garaže u južnom dijelu grada Krapine. Terensko vozilo UAZ se daje na korištenje Hrvatskoj vojsci,a kasnije i u trajno vlasništvo. Vozilo ZASTAVA koje je 1994. godine bilo dato na korištenje JVP Krapini, prilikom vatrogasnih aktivnosti (1997.) biva uništeno, a 2000. godine od Ministarstva unutarnjih poslova dobivamo autocisternu TAM 130 T sa 4500 litara vode. Pošto je u gradu Krapini od 1994. godine osnovana JVP Krapina, naše vatrogasno društvo nema više glavnu ulogu u pogledu zaštite od požara, pa se odlučujemo na prodaju kombiniranog vatrogasnog vozila TAM 5500, koji je bio star 35 godina i autocisterne TAM 5500 koja je bilastara 9 godina. Godine 2002. i ovaj kombi, vozilo IMV 1900 poklanjamo DVD-u Škarićevo i kupujemo kombi.

006.JPG
Kombi vozilo IMV 1900, (2002. godine poklonjen DVD – Škarićevo)

VW 1900 i navalno vozilo Mercedes 1113. Dvije godine kasnije 2004. prodajemo autocisternu FAP i kupujemo novu autocisternu MAN sa 7500 litara vode. Zadnje vozilo koje smo kupili (2006.) je kombi Renault Master 2500 koji služi za prijevoz vatrogasaca na intervencije i slično.

PICT0330.JPG
Vozni park DVD Krapina, 2004. godina (knjiga: DVD Krapina, 1875 – 2005.) Na slici su vozači: Žarko Leljak – HIK i Alen Laginja – Pero

VATROGASNA SPREMIŠTA

Od samog početka djelovanja, DVD Krapina dobiva od poglavarstva grada Krapine prostor kod Gimnazije u ulici Ksavera Šandora Đalskog.u tom prostoru je nekad bila konjušnica topničke baterije. Zgrada je adaptirana za potrebe vatrogasaca.

Godine 1965. prostorije vatrogasnog društva su predane na upotrebu Gimnaziji, a vatrogasci dobivaju zgradu u Zagrebačkoj ulici. Preseljenjem u nove prostorije, vatrogasci dobivaju velike i prostrane garaže, mjesto za presvlačenje vatrogasaca, a na katu su dobili puno prostora za svoje svakodnevne djelatnosti. Prednost ovog objekta je u tome što se nalazi na glavnoj cesti, pa mogu odmah krenuti u bilo kojem pravcu. Svih tih godina na objektu su se vršili sitni popravci, međutim 2007. godine započinje kompletno preuređivanje donjeg (garažnog) dijela vatrogasnog doma. Tom prilikom smo izmjenili dotrajalu vodovodnu i električnu instalaciju, sve drvene stalaže i ormare, staru opremu (cijevi, brentače, uništene mlaznice, stare izolacijske aparate i drugu opremu koja nije bila ispravna, odvozimo na smetilište. Potom nabavljamo novu opremu prema Pravilniku o minimumu opremljenosti vatrogasnih postrojbi. Stalaže, ormare za opremu kao i ormariće za vatrogasce izrađujemo sami. Isto tako, sad radimo na preuređenju kombi vozila u tehničko vozilo. Bojanje zidova, stavljanje lima na krovište sa sjeverne strane, sve su to odradili naši članovi. Godine 2008. na garažnom dijelu postavljamo sustav za automatsko podizanje i spuštanje vrata. Također je postavljen i uređaj za daljinski uklop sirene, putem mobitela.

P4030017.JPG
Zgrada DVD Krapina u Zagrebačkoj ulici, 2009. godine

Daleke 1981. u Mihaljekovom Jarku, u južnom predjelu Krapine, zvanom Mihaljekov Jarek, započinje izgradnja novih garaža. Taj objekat i danas nije u potpunosti završen. Prema novom urbanističkom planu, izgrađeni objekat će se srušiti i na to mjesto ide izgradnja nove osnovne škole.

VATROGASNE ZASTAVE

Svakom vatrogascu je na ponos i diku kad prilikom proslava i svečanosti vatrogasnog društva, na čelu svečane povorke (ešalona), odriješitim korakom barjaktar nosi vatrogasnu zastavu.

PICT0312.JPG
Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina, svoju je prvu vatrogasnu zastavu nabavilo već 1877. godine

Inicijativom Vilibalda Sluge, 1906. godine je započelo sakupljanje financijskih sredstava za novu vatrogasnu zastavu, jer se je ona prva već istrošila. Sluga je zahvaljujući svojim poznanstvima uspio sakupiti znatna financijska sredstva, te se je krenulo u nabavu novoe vatrogasne zastave.

PICT0315.JPG

Umjetnički nacrt zastave osmislio je arhitekt Herman Bolle, osnivač i profesor Obrtne škole i ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu. Na prvoj strani zastave prikazan je krapinski grb s ukrasnim motivima, opšiven pozlaćenim koncem. Na drugoj strani prikazani su simboli vatrogastva. Na stijegu zastave nalaze se zlatni čavlići s ugraviranim imenima donatora. Zastava je predana krapinskim vatrogascima08. Rujna 1907. godine na velikoj svečanoj proslavi. Proslavu svečane posvete zastave zabilježili su časopisi Hrvatski Zagorac i Vatrogasni viestnik.

ČLANOVI DVD-a KRAPINA KROZ 135. GODINA RADA

U prvim pisanim podacima stoji da je vatrogasno društvo u Krapini osnovano 04. Svibnja 1875. godine, a na čelu mu je bio Osnivački upravni odbor sa šest članova. Također se spominje da je u vremenu od 1875. – 1877. godine krapinsko vatrogasno društvo brojilo 51 utemeljitelja i 55 podupirajućih članova, koji su plaćali članarinu od 4 forinte godišnje.

Dana 01. rujna 1889. godine, na glavnoj skupštini Hrvatsko-slavonske zajednice, održane u Petrinji, zastupnik Špiček predaje iskaz o stanju DVD Krapine u kojem stoji: utemeljitelja 54, podupirajućih 32, izvršujućih 79, penjača 17, štrcara 40, čuvara 20, častnika 7 i glasba 11 članova.

U prostorijama svratišta „Kruna“, 04. Svibnja 1896. Godine održana je glavna skupština na kojoj je jasno stajalo da se je društvo ojačalo. Iz zapisnika vidimo da ima 28 utemeljitelja, 75 podupirajućih i 79 izvršujućih članova. Isto tako dat je prijedlog za prijem 49 novih članova. Napominjemo da je Krapina tada imala 192 kuće sa 1391 žiteljem.

Na 37. godišnjoj vatrogasnoj skupštini, 19. svibnja 1912. godine, iz izvještaja se vidi da u DVD Krapina ima 113 izvršujućih, 131 podupirajućih članova, 35 počasnih i 36 utemeljitelja.

PICT0314.JPG

Njstarija sačuvana diploma DVD-a Krapina. Upravljajući odbor dobrovoljnog vatrogasnog društva slob. i kr. pov. trgovišta Krapina, na sjednici od 11. prosinca 1875. godine donio je odluku da se Hinku Melišu, izvršujućem članu, izda diploma. Njemu je ona predana šest godina kasnije s datumom 06. studenog 1881. godine.

Vatrogasni viestnik u broju od 20. lipnja 1915. godine na 93. strani donosi vijest da se „u ratnoj službi“ iz krapinskog vatrogasnog društva nalazi 48 vatrogasca.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina je 14. i 15. listopada 1926. proslavilo 50 godišnjicu rada. Između ostalog priopćeno je da na taj dan Vatrogasno društvo u Krapini ima 117 izvršujućih članova, 88 utemeljitelja, 171 podupirajućih članova i 51 začasnog člana.

Iz skupštinskog zapisnika od 04. svibnja 1931. vidljivo je da je Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina imalo: 103 izvršujuća, 63 utemeljitelja, 103 podupirajuća i 30 začasnih članova.

Vatrogasni viestnik u broju 4 iz 1942. godine donosi Izvještaj o radu Vatrogasnog društva Krapina, pa stoji da je u 1941. godini bilo 68 izvršujućih, 126 podupirajućih, 55 utemeljnih i 27 začasnih članova.

Vatrogasni viestnik u broju 3 iz 1945. na 86. stranici donosi stanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina s danom 15. veljače 1945. godine u kojemu stoji da društvo čini 65 izvršujućih, 121 podupiratelja i 22 začasna člana.

PICT0322.JPG
Kip sv. Florijana, zaštitnika vatrogasaca, u niši kuće Maksimilijana Horvata u Krapini.

Sa redovne vatrogasne skupštine, koja je održana 17. siječnja 1954. godine, imamo podatak da je na istoj bilo prisutno 43 člana od njih 74-ero. Također se je na skupštini vodila rasprava da je to bila jedna od najslabijih skupština: društvo je ostalo bez stručnog kadra, pa mnogi članovi gube volju za rad.

Na svoju 80. obljetnicu, 1955. Društvo je imalo 91 izvršujućeg, 89 podupirajućih i 13 rezervnih članova.

Na dan 13. veljače 1966. brojno stanje članova Društva: 44 izvršujuća , 22 vatrogasca bez zvanja i 19 rezervnih članova. Na ovoj skupštini izrečeno je da mlađi kadrovi nerado dolaze u redove vatrogasnog društva, jer im se ne može pružiti ono što mladi ljudi traže, a s druge strane nezainteresiranost je zbog toga što velika većina mladih smatra da članstvo u vatrogasnoj organizaciji nije više interesantno.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Krapina je na svojoj jubilarnoj 100. vatrogasnoj skupštini, 05. rujna 1975. znosi podatak da je na skupštini prisustvovalo 33 aktivnih, 50 rezervnih članova i 45 podupirajućih članova.

U izvještaju o radu DVD-a Krapina za 1982. godinu, istaknuto je da ovo društvo broji 69 aktivnih članova, 13 rezervnih članova, 8 počasnih kao i 26 članova vatrogasne mladeži.

U prigodnom referatu povodom 120. obljetnice DVD-a Krapina, (1995. godine) uz ostalo je naglašeno: Danas u svom sastavu Društvo ima 1 vatrogasnog inženjera, 3 vatrogasna tehničara, 6 viših vatrogasnih časnika, 21 vatrogasnog časnika, 11 dočasnika, 9 vatrogasaca i 6 rezervnih članova, te 7 članova mladeži.

Vatrogasna skupština 2008 008.JPG
Četiri predsjednika: Prijašnji vršitelji predsjedavajućeg (s lijeva): Hinko Strahinec, Josip Zubić, sadašnji predsjednik Boris Uhernik, i Franjo Cerovec.

Slijedile su godine, jedna slična drugoj. Nešto posebnog se nije mijenjalo. U izvješću od 19. veljače 2005. godine, povodom 130. godina rada DVD-a Krapina, rečeno je da ovo Društvo u svom sastavu ima: 1 vatrogasnog inženjera, 5 viših vatrogasnih časnika, 8 časnika l klase, 10 časnika, 4 dočasnika l klase, 4 dočasnika, 15 vatrogasaca l klase, 6 vatrogasaca, 1 počasnog časnika, 7 ženskih članica i 12 članova mladeži. Ukupno 38 aktivna vatrogasca i 15 rezervnih članova.

VATROGASNA GLAZBA

Krapina je u prošlosti predstavljala istaknuto središte ne samo političkog, nego i društvenog i kulturnog života. U Krapini je 25. veljače 1879. godine bila održana predstava Hudi duh, u režiji Josipa Freundenreicha iz Zagreba. Tom prilikom, pod ravnanjem Dragutina Gudla, učitelja i upravitelja pučke škole u Krapini, svirala je vatrogasna glazba Dobrovoljnog vatrogasnog društva Krapina. To je prvo poznatospominjanje limene glazbe krapinskog vatrogasnog društva. Nakon toga nemamo podatke o vatrogasnoj glazbi sve do 25. ožujka 1939. godine, gdje se spominje da je Građanska glazba Krapina sa DVD-om Krapina sklopila pogodbu o sviranju na vatrogasnim zabavama, sprovodima, bakljadi i slično, a za što je DVD Krapina trebala isplatiti Građanskoj glazbi Krapina 1200 dinara godišnje, uz uobičajeno jelo i piće.

PICT0338.JPG
Građanska limena glazba Krapina oko 1930. godine

Vrlo značajnu i aktivnu ulogu u promicanju vatrogastva u Krapini imala je od 1965. i limena glazba Ilirci iz Krapine.

Početkom 80-ih godina 20. stoljeća za potrebe DVD-a Krapina nastupa Gradska limena glazba „SLOGA“ Krapina. Godine 1998. mijenjaju naziv u Gradski puhački orkestar Krapina, i djeluje sve do današnjih dana usko surađujući sa krapinskim vatrogascima (na slici dolje).

DSC00055.JPG

PREDSJEDNICI DVD-a

od 1875 do 1882 – NESTOR pl. KIEPACH
od 1882 do 1894 – MIRKO DOLOVČAK
od 1894 do 1930 – VILIBALDO SLUGA
od 1930 do 1940 – dr. JURAJ BARBOT
od 1940 do 1941 – JOSIP BENC
od 1941 do 1945 – MIRKO PAŽUR
od 1946 do 1963 – STJEPAN NEŽMAHEN
od 1964 do 1965 – MIJO PAVIĆ
od 1966 do 1967 – MIJO MACAN
od 1967 do 1985 – MIRKO ŽLEPALO
od 1985 do 1992 – JOSIP ZUBIĆ
od 1992 do 1995 – HINKO STRAHINEC
od 1995 do 2001 – FRANJO CEROVEC
od 2001 do 2002 – STJEPAN TURČEC
od 2002 do 2012 – BORIS UHERNIK
od 2012 do 2013 – ZORAN GREGUROVIĆ                                                                                                                                       od 2013 i nadalje   DRAŽEN STRABIĆ

ZAPOVJEDNICI DVD-a

od 1875 do 1908 – VATROSLAV FARKAŠ
od 1908 do 1912 – VILIBALDO SLUGA
od 1912 do 1919 – ADOLF KOMPARE
od 1919 do 1925 – JULIUS WOCHEL
od 1925 do 1930 – OTO MELIŠ
od 1930 do 1940 – JOSIP BENC

od 1946 do 1951 – MAKSIMILIJAN HORVAT
od 1951 do 1954 – DRAGUTIN PRESEČKI
od 1954 do 1958 – RUDOLF DOLOVČAK, VLADIMIR VRABEC I STJEPAN GREGUROVIĆ
od 1958 do 1961 – FRANJO BENC
od 1961 do 1963 – MIRKO ŽLEPALO
od 1964 do 1965 – MIJO MACAN
od 1966 do 1968 – LACKO GREGUROVIĆ
od 1969 do 1975 – FRANJO CEROVEC
od 1975 do 1993 – JOSIP MIKŠA, IVAN ČAVUŽIČ, STANKO MIKLAUŽIĆ, JOSIP MILJAN
od 1993 do 2013 – MATO LAGINJA                                                                                                                                                   od 2013 –                 MARIO GERIĆ